Waals Gewest

1. Reglementering Nieuwe tanken

De Waalse wetgeving inzake mazouttanks wordt opgenomen in een ARAB (Algemene Reglementering voor Arbeidsbescherming) en handelt enkel over opslaginstallaties voor mazout van meer dan 3.000 liter.

Voor alle duidelijkheid, vindt u hierna de aanbevelingen voor het plaatsen van nieuwe mazouttanks met een inhoud van minder dan 10.000 liter. Lees deze tips en raadgevingen aandachtig. Zij helpen u te voldoen aan de verwachte nieuwe reglementering wanneer u een nieuwe mazouttank binnen het Waals Gewest wil plaatsen.

Stookolietanks met een inhoud van meer dan 3.000 liter mogen enkel worden geplaatst als eerst een toestemming via aangetekende brief aan het College van Burgermeester en Schepenen werd aangevraagd.

Buiten een beschermingszone worden bovengrondse mazouttanks met een dubbele of enkele wand toegelaten wanneer ze in een inkuiping worden geplaatst. Wat ondergrondse mazouttanks betreft, moet de tank in metaal vervaardigd zijn en een dubbele wand hebben. Ook ondergrondse enkelwandige polyestertanks zijn toegelaten.

Binnen een beschermingszone moeten de bovengrondse enkel of dubbelwandige tanks in een inkuiping geplaatst worden. De ondergrondse tanks zijn uitgerust met een lekdetectiesysteem en moeten dubbel beveiligd worden. Zijn dus toegelaten : Dubbelwandige tanks of enkelwandige tanks als ze in een ondoordringbare groeve worden geplaatst.

Voor 01/01/2005 vooziet u de tank best van een overvulbeveiliging, ongeacht of de tank binnen of buiten een beschermingszone werd geïnstalleerd.

De gemeenten bepalen, in samenspraak met bedrijven die de ondergrond exploiteren, de beschermingszones. Voor bijkomende informatie hieromtrent kan u steeds terecht bij de gemeentelijke overheid.

Toegegeven als u vandaag in één van de drie Gewesten van ons land een nieuwe mazouttank wenst te plaatsen, laat u dat best doen door een beroepsinstallateur. Toch is de opgelegde werkwijze absoluut niet onoverkomelijk. De procedure wordt daarnaast opmerkelijk vereenvoudigt als u kiest voor een mazouttank met een opslagcapaciteit van minder dan 5.000 of 3.000 liter naargelang u in Vlaanderen of in Wallonië woont.

2. Reglementering bestaande tanken

Nieuwe reglementering voor de opslag van stookolie in Wallonië.

Wat we hadden aangekondigd, is uiteindelijk gebeurd : de wetgeving betreffende de opslag van mazout in Wallonië voor bestaande tanks is eindelijk bekend. Hierna vindt u een samenvatting.

Voor opslaginstallaties met een capaciteit van minder dan 3.000 liter is er geen enkele verplichting. Wij raden echter de plaatsing van een overvulbeveiliging en een regelmatige controle van de tank (controle van het verbruik, waterdetectie, dichtheidsproef voor ondergrondse tanks of visuele controle voor bovengrondse tanks) aan.

Toegankelijke mazouttanks (in open lucht of in een toegankelijk lokaal) van 3.000 liter en meer moeten vóór 01/01/2005 uitgerust zijn met een overvulbeveiliging. We raden ook een regelmatige visuele controle aan.

Niet-toegankelijke mazouttanks van 3.000 liter en meer waarvoor tussen 12/08/1987 en 01/03/2001 een dichtheidsproef werd uitgevoerd, moeten een volgende dichtheidscontrole ondergaan 10 jaar na de vorige.

Niet-toegankelijke mazouttanks van 3.000 liter en meer die nooit een dichtheidsproef ondergingen of vóór 12/08/1987 aan een dergelijke controle werden onderworpen, worden als volgt gerangschikt :

  • De leeftijd van de tank kan niet worden bewezen of de tank is 30 jaar of ouder: dichtheidsproef en plaatsing van een overvulbeveiliging vóór 01/01/2003 periodiciteit voor de dichtheidsproef: 3 jaar
  • De tank is tussen 20 en 30 jaar: dichtheidsproef en plaatsing van een overvulbeveiliging vóór 01/01/2004 periodiciteit voor de dichtheidsproef: 5 jaar
  • De tank is tussen 10 en 20 jaar: dichtheidsproef en plaatsing van een overvulbeveiliging vóór 01.01.05 periodiciteit voor de dichtheidsproef: 10 jaar
  • De tank is minder dan 10 jaar oud: dichtheidsproef 10 jaar na de toekenning van de exploitatievergunning of de laatste controle installatie van een overvulbeveiliging vóór 01/01/2005

Wie kan de dichtheidsproef uitvoeren ?

Onder- of overdruktests: elke vakman die over de apparatuur beschikt. Ultrasoontest met onderdruk: de technici die erkend zijn als “Ultrasoontechnicus”.

Wat ontvangt u ?
Een certificaat van goedkeuring en een controleplaatje dat dichtbij de vulmond moet worden aangebracht.

3. Nieuwigheden :

Bestaande bovengrondse tanks

 Bereikbaar van 10 tot 20 jaar oud van 21 tot 30 jaar oud ouder dan 30 jaar of ouderdom niet gekend
1° visuele controle voor 1-1-2005 van 21 tot 30 jaar oud ouder dan 30 jaar of ouderdom niet gekend
 Periodiciteit Om de 10 jaar Om de 10 jaar Om de 10 jaar
 Overvulbeveiliging Voor 1-1-2005 Voor 1-1-2005 Voor 1-1-2005
Onbereikbaar van 10 tot 20 jaar oud van 21 tot 30 jaar oud ouder dan 30 jaar of ouderdom niet gekend
1° visuele controle voor 1-1-2005 voor 1-1-2005 voor 1-1-2005
Periodiciteit om de 10 jaar om de 5 jaar om de 3 jaar
Overvulbeveiliging voor 1-1-2005 voor 1-1-2005 voor 1-1-2005