Brussels Hoofdstedelijk Gewest

1. Reglementering nieuwe tanken
In het Brussels Hoofstedelijk Gewest is geen enkele toelating nodig om een mazouttank met een opslagcapaciteit van minder dan 10.000 liter te plaatsen. Toch is voor een ondergrondse tank in een beschermingszone een opslaginstallatie met dubbele wand vereist. Bovendien moet deze worden uitgerust met een lekdetectiesysteem (zie infra). In deze zelfde beschermingszone zijn enkelwandige bovengrondse tanks toegelaten wanneer zij worden geplaatst in een inkuiping of een ondoordringbare groeve.
Hoewel deze uitrusting buiten de beschermingszones niet verplicht is, spreekt het voor zich dat dit principe van dubbele bescherming (dubbele wand of enkele wand met inkuiping) toch ook hier best wordt toegepast.
Hetzelfde geldt voor een overvulbeveiligingssysteem (fluitsignaal of sonde). Dit systeem wordt niet uitdrukkelijk verplicht maar wordt weliswaar sterk aangeraden. Dankzij de uitrusting kan de klant mazout bestellen zonder de exacte inhoud van de tank te kennen. Daarnaast kan de leverancier de mazout in alle rust leveren.
2. Reglementering bestaande tanken
Op dit ogenblik is er geen periodieke controle van de bestaande installaties voorzien. In de zeer nabije toekomst wordt een reglementering verwacht. Natuurlijk houden wij u hiervan op de hoogte.