Wettelijke garantie

Als consument beschikt u over een wettelijke garantie bij de aankoop van een lichamelijk roerend goed voor gebreken die bij de levering aanwezig zijn en die zich binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de levering manifesteren.

Voor vragen of opmerkingen omtrent deze garantie kan u ons contacteren via onze contactpagina.