De elektronische sonde

Wanneer de ontluchtingsleiding te ver van de vulmond is verwijderd en het fluitsignaal van uw mazouttank niet goed hoorbaar is, dan raden wij aan om een elektronische sonde te installeren. Deze elektronische sondes zijn beschikbaar voor verschillende soorten mazouttanks: ondergrondse tanks, mazoutttanks in de kelder, met een vulmond dichtbij, maar ook met vulmond veraf gelegen (zie fig nr. 1 en 2).
De sonde wordt rechtstreeks op uw mazouttank gemonteerd (fig 3 nr. 1). Wanneer uw mazoutleverancier langs komt voor een nieuwe mazout levering, dan wordt de sonde elektronisch verbonden met de vrachtwagen of seinkast. Hierdoor wordt the thermische weerstand van gelijkstroom voorzien (fig. 3 nr. 2) en warmt hij op waardoor de weerstand uiteindelijk verandert.
Tijdens het vullen van de mazouttank zal het peil van de mazout steeds verder stijgen, tot die de weerstand van de elektronische sonde bereikt. Daardoor daalt plots de temperatuur van de weerstand waardoor die opnieuw verandert. Als gevolg daarvan wordt de mazoutlevering onmiddellijk stopgezet door de automatische bevoorradingspomp van de mazoutvrachtwagen, ofwel krijgt de leverancier een luid signaal te horen via de seinkast.
De hoogte van de weerstand in de mazouttank bepaalt de veiligheid van heel dit systeem. De elektronische sonde kent enkele belangrijke voordelen:
  • Er wordt niet ingegrepen op de ontluchtingsleiding
  • Automatische stopzetting van de levering
  • Gemakkelijke oplossing indien de vulmond te ver verwijderd is
  • Verschillende modellen beschikbaar
Geïnteresseerd? Aarzel niet en contacteer ons voor meer info of een gratis offerte!
fig. N°1
fig. N°2
fig. N°3